אם אתם בעלי חשבון אמזון ביזנס, עליכם לעשות את הצעדים המפורטים מטה על מנת לבטל את הדרישה הבאה מאמזון בכל הזמנה:

1.

ללכת ל-

Business Settings.

2.

לבחור ב-

Business order info.

3.

לסמן

DISABLE PO Number

4.

ולשמור

Save.

Did this answer your question?