במוניטור ניתן לשנות את ההגדרה רק עבור ליסטים עתידיים בלבד.
זה נעשה בדף
SETTINGS>MONITOR PROFILES:
*כמובן שכל השדות צריכים להיות מלאים לפי ההעדפה שלכם - כאן התמקדנו ספציפית במיקום*


ובאיביי תוכלו לשנות את המיקום בבאלק גם לכל הליסטים הקיימים בצורה הבאה:

*כמובן שחשוב להקפיד שאתם בוחרים לערוך רק את הליסטים מאמזון ווולמרט שמיקומם אכן בארה"ב ולא בוחרים לשנות בטעות גם את הליסטים של עליאקספרס.

איביי מאפשרים לבצע עריכה בבאלק של מקסימום200/500 ליסטים בכל פעם (שונה בין חשבון לחשבון) כך שמשתמשים עם מספר ליסטים גבוה יותר יוכלו לחזור על התהליך מספר פעמים). 

ב seller hub נלחץ על listings ונבצע את הפעולה כמו בצילום המסך הבא :

במסך הבא נסמן את כל הליסטים :

כעת נמלא את השדות כמו בצילום המסך הבא :
אין ביכולתנו להמליץ על בחירת עיר מסוימת - לגבי זה מומלץ להיוועץ עם המנטורים של איביי)
הדוגמה המובאת כאן היא להמחשבה בלבד).

נשמור את הפעולה :

ולבסוף :

Did this answer your question?