ראשית, נעלה ליסט בצורה רגילה דרך המוניטור. לאחר ההעלאה נמחק אותו מהמוניטור (לשים לב לבטל את הסימון של מחיקה גם מאיביי).

 כעת נלך באיביי ל
Active Listings
נלחץ על החץ שמשמאל למוצר ונבחר באפשרות
Change to auction-style


את המשך התהליך נבצע לפי צילומי המסך הבאים

לבסוף נלחץ
Submit all
 ויש לנו מכרז

                                                                                        Did this answer your question?