היי, מצורף הסבר על הבאלק ליסטר. 

בהצלחה

Did this answer your question?