ניתן לעשות זאת באיביי דרך :

my ebay<account<site preferences<shipping preferences<exclude shipping locations from my  listings

Did this answer your question?